Spolmask

Toxocara canis

Vilka symptom kan hunden få om det drabbas av spolmask? 

Symptombilden står i proportion till infektionsgraden. Vid en lindrig till måttlig spolmaskinfektion ses en ospecifik symtombild i form av nedsatt tillväxt, diarré, trötthet, dålig aptit, raggig päls och kräkningar. Hos snabbväxande hundraser kan man se tillväxtrubbningar.

Vid kraftig infektion hos valpar ses ytterligare sjukdomstecken i form av svullen buk, hosta och näsflöde. Vid kraftig infektion hos valpar kan mängden spolmaskar bli så stor att det blir stopp i tarmen vilket kan leda till att tarmen går sönder vilket kan leda till döden.

Smittvägar

Hundar kan smittas av T. canis på flera olika sätt. Den viktigaste smittvägen är den från tiken till valparna via livmodern och den börjar dag 42 i dräktigheten. Denna smittväg är unik för just T. canis, inga andra spolmaskar har den här sortens smittöverföring. Valparna kan också smittas via mjölken när de diar under de första levnadsveckorna. Hundar kan infekteras om/när de äter smittade smågnagare eller när om/när får i sig maskägg direkt från omgivningen.

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa spolmask? 

Ägg från T. canis kan påvisas i grundanalysen, de kan även skiljas från ägg från T. leonina. Hela maskar kan skickas in till laboratoriet för artbestämning.

kollamasken Smådjur är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

kollamasken smådjur
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr