Det är dags för vårens träckprov!

PCR ersätter odling vid analys av både bandmask och stor blodmask.

Spolmask

Toxascaris leonina

Vilka symptom kan hunden få om det drabbas av spolmask? 

Symptombilden står i proportion till infektionsgraden men är vanligen mildare än vid infektion med T. canis. Det symptom som kan uppkomma är ospecifika i form av nedsatt tillväxt, diarré och svullen buk.

Smittvägar

Hundar kan infekteras om/när de äter smittade smågnagare eller när om/när får i sig maskägg direkt från omgivningen.

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa spolmask? 

Ägg från T. leonina kan påvisas i grundanalysen, de kan även skiljas från ägg från T. canis. Spolmaskar kan ibland även ses i avföringen eller i uppkastningar. Hela maskar kan skickas in till laboratoriet för artbestämning.

kollamasken Smådjur är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

kollamasken smådjur
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr