Det är dags för vårens träckprov!

PCR ersätter odling vid analys av både bandmask och stor blodmask.

Stora leverflundran

Fasciola hepatica

Vilka symptom kan djuret få om det drabbas av stora leverflundran? 

Nötkreatur är relativt motståndskraftiga, man ser inte så mycket symptom hos dem jämfört med mindre idisslare som får och getter. I de fall de utvecklar symptom så är det vanligen i form av nedsatt mjölkproduktion, proteinbrist (hypoalbuminemi) och i vissa fall utvecklas käftgropsödem men även andra symptom kan förekomma. Graden av symptom står i proportion till infektionsgraden, man förväntar sig alltså mer och kraftigare symptom desto fler parasiter djuret bär på.

Hur kan jag undvika att mina djur får stora leverflundran? 

Följ de rekommendationer som finns gällande inköp/lån av livdjur. Smittan förekommer företrädesvis på blöta, vattensjuka, marker där mellanvärden dammsnäckan Galba truncatula, trivs. Smittan är ofta lokalt avgränsad till områden i direkt anslutning vatten. Enklast är ju att undvik att köpa hem smittan och etablera den på markerna. Är smittan redan introducerad på markerna så rekommenderas att de områden där mellanvärden kan antas vara etablerad stängslas in så att djuren förhindras tillträde.

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa stora leverflundran? 

Stora leverflundrans ägg utsöndras i träcken med start cirka tio till tolv veckor efter det att djuret infekterats. Äggen kan INTE upptäckas i den vanliga grundanalysen eftersom de är för tunga för att flyta upp med den metoden. Vid frågeställningen stor leverflundra krävs en tilläggsanalys som är specifikt anpassad för att påvisa de tunga äggen.

kollamasken Nöt är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr