Nordisk hakmask

Uncinaria stenocephala

Vilka symptom kan hunden få om det drabbas av nordisk hakmask? 

Symptombilden står i proportion till infektionsgraden. Symptom som förekommer är diarré, blodbrist (anemi), irritation från luftvägarna, nedsatt aptit, viktminskning, trötthet, och klåda runt analområdet. Om larver tagits sig igenom (penetrerat) huden på tassarna kan symptom i form av klåda och hudirritationer uppkomma.

Smittvägar

Konsumtion av larver är den vanligaste smittvägen. Larver kan även ta sig igenom intakt hud men det blir sannolikt ingen befäst infektion vid infektion den vägen, det leder alltså inte könsmogna maskar. 

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa nordisk hakmask? 

Ägg från U. stenocephala kan ses i grundanalysen.

Här är det viktigt att hunden inte givits tillfälle att konsumera avföring från andra djur tre dagar före provtagningen, detta för att ägg från andra djur kan vara snarlika hundens hakmaskägg vilket stör avläsningen.

kollamasken Smådjur är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

kollamasken smådjur
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr