Analysera näringsvärdet i djurens grovfoder >>

Stora lungmasken

Dictyocaulus viviparus

Vilka symptom kan djuret få om det drabbas av stora lungmasken? 

Symptombilden består vanligen av en torr skrällande hosta, nosflöde och andnöd som är tydligast vid ansträngning. Man kan också se foderleda, nedsatt tillväxt, minskad mjölkproduktion och i vissa fall även dödsfall. Infektion med lungmask predisponerar för lunginflammation orsakad andra smittämnen såsom virus och bakterier. Utbrott är vanligast i slutet av sommaren när djuren betat i två till fem månader. Vuxna djur kan bära på smittan utan att uppvisa några symptom och på så sätt hålls smittan kvar på gårdarna.  

Hur kan jag undvika att mina djur får stora lungmasken? 

Följ de rekommendationer som finns gällande inköp/lån av livdjur. Ta träckprov och se till att de är anpassade efter behoven i just din besättning. Se över betesplaneringen så att betet håller en bra hygien avseende förekomst av parasiter. Var restriktiv med att låna beten med okänd parasitstatus till dina djur.

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa stora lungmasken? 

Parasiten utsöndras i form av larver, inte ägg, vilket gör att det krävs en tilläggsanalys för att kunna påvisa parasiten i ett träckprov. Tilläggsanalysen kallar vi för ”lungmaskanalys” och består av en särskild analysmetod som får larverna att simma till av oss anvisad plats där vi kan samla upp dem för granskning i mikroskop. Analysen tar lite längre tid, jämfört med en grundanalys, eftersom vi behöver invänta att larverna kravlat dit vi vill ha dem. Vi sätter därför dessa analyser på eftermiddagen och analyserar dem dagen efter. Detta fenomen gör att vi inte kan sätta dem dag före helgdag utan i de fallen sparar vi dem över helgen och sätter dem nästkommande vardag.   

kollamasken Nöt är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr