Kryptosporidier

Cryptosporidium spp.

Vilka symptom kan djuret få om det drabbas av Kryptosporidier? 

Symptombilden domineras av diarré. Det är främst hos kalvar som är en till fyra veckor gamla man ser symptom. Till följd av diarrén uppkommer uttorkning, slöhet, nedsatt aptit och nedsatt tillväxt. Ju mer uttorkad kalven blir desto slöare blir den. Saminfektioner med andra smittämnen kan förvärra tillståndet hos kalvarna. När kryptosporidier förekommer i en besättning så smittas i princip alla kalvarna men alla utvecklar inte symptom.

Hur kan jag undvika att mina djur får Kryptosporidier? 

Överbeläggning, dålig hygien, tidig avvänjning och stress predisponerar för kliniska infektioner. Genom att ha rutiner som motverkar ovanstående så kan sjukdomsutbrott undvikas.

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa Kryptosporidier? 

Oocystor från kryptosporidier utsöndras med träcken och kan därför påvisas i träckprov. För att påvisa dem krävs en särskild analysmetod, en tilläggsanalys som kan begäras på följesedeln.

kollamasken Nöt är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr