Löpmagsmask

Ostertagia ostertagi

Vilka symptom kan djuret få om det drabbas av löpmagsmask? 

Ostertagios är främst ett problem hos förstaårsbetande nötkreatur som släppts på smittat bete.

Vid höggradig infektion kan man se en typisk diarré, avmagring, raggig hårrem, foderleda men framför allt leder infektionen till försämrad tillväxt. Även hos synbart friska djur kan tillväxten vara väsentligt nedsatt.​​ Sjukdomstecknen står i proportion till infektionsgraden, ju fler parasiter djuret bär på desto kraftigare symptom förväntas. Låggradiga infektioner kan vara helt symptomfria. Exponering för parasiterna leder till immunitet, men vuxna friska djur ändå sprida smitta på betet.

Hur kan jag undvika att mina djur får löpmagsmask? 

Kontroll av parasitstatus genom träckprov och betesplanering är viktiga förebyggande åtgärder.

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa löpmagsmask? 

Ägg från löpmagsmasken kan påvisas i grundanalysen, men äggen kan inte särskiljas från andra liknande ägg. För att kunna artbestämma parasiten krävs vidare diagnostik i form av att äggen odlas till larver. En tränad mikroskopist kan skilja larver från löpmagsmasken från andra larver och på så sätt man parasiten artbestämmas.

kollamasken Nöt är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr