Stora lungmasken

Dictyocaulus filaria

Vilka symptom kan get få om det drabbas av Stora lungmasken? 

Drabbar framför allt unga djur på sensommaren och in på hösten. Symptombilden består av besvär från luftvägarna såsom hosta, ökad andningsfrekvens, nosflöde, vätska i lungorna och andnöd. Stora lungmasken har stor betydelse inom fårnäringen och getter anses vara känsligare än fåren.

Hur kan jag undvika att mitt djur får stora lungmasken?

Följ de rekommendationer som finns gällande inköp/lån av livdjur. Ta träckprov och se till att de är anpassade efter just din besättning. Se över betesplaneringen så att betet håller en bra hygien avseende förekomst av parasiter.

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa stora lungmasken? 

Utsöndringen i träcken består av larver, inte ägg vilket gör att det krävs en tilläggsanalys för att kunna påsa denna smitta via ett träckprov. Tilläggsanalysen kallar vi för ”lungmaskanalys” och består av Baermanmetoden som får larverna att simma till, av oss, anvisad plats där vi kan samla upp dem för granskning i mikroskop. Denna analys tar lite längre tid jämfört med en grundanalys eftersom larverna behöver tid att förflytta sig. Vi sätter därför dessa analyser på eftermiddagen och analyserar dem dagen efter. Tidsåtgången gör att vi inte kan sätta dem dag före helgdag utan prov som kommer in dag före helgdag sparar vi över helgen och sätter dem nästkommande vardag.   

kollamasken Får & Get är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

kollamasken får & get
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr