Det är dags för vårens träckprov!

PCR ersätter odling vid analys av både bandmask och stor blodmask.

Tunnhalsad tarmmask

Nematodirus sp.

Vilka symptom kan get få om det drabbas av Tunnhalsad tarmmask? 

En av sorterna, Nematodirus battus, märker ut sig genom att vara sjukdomsframkallande och den är dessutom svårare att bli av med från betesmarkerna jämfört med de övriga sorterna.  

Hur kan jag undvika att mitt djur får Tunnhalsad tarmmask?

Följ de rekommendationer som finns gällande inköp/lån av livdjur. Ta träckprov och se till att de är anpassade efter just din besättning. Se över betesplaneringen så att betet håller en bra hygien avseende förekomst av parasiter.

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa Tunnhalsad tarmmask? 

Ägg kan ses i grundanalysen. Vi kan skilja på de olika sorterna genom äggens utseende och svarar därför ut vilken sort som påträffats i det aktuella provet. Att skilja dessa parasiter åt är viktigt eftersom hanteringen skiljer sig då de har olika betydelse för djurets hälsa.

kollamasken Får & Get är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

kollamasken får & get
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr