Analysera näringsvärdet i djurens grovfoder >>

Stor leverflundra

Fasciola hepatica

Vilka symptom kan get få om det drabbas av Stor leverflundra? 

Sjukdomstecknen står i proportion till infektionsgraden, man förväntar sig alltså kraftigare symptom ju fler parasiter djuret bär på. Låggradiga infektioner kan vara helt symptomfria medan kraftiga infektioner kan leda till plötslig död utan att djuret hunnit utveckla några sjukdomstecken som den som sköter djuren hinner uppfatta. Infektion med stora leverflundran ökar även mottagligheten för andra sjukdomsframkallande organismer (patogener). Symptombilden domineras av blodbrist, brist på vissa blodproteiner (hypoalbuminemi), avmagring, slöhet/sömnighet och död. Käftgropsödem kan förekomma men avsaknad av detta utesluter inte infektion. Käftgropsödem kan även uppkomma av annan orsak än infektion med stor leverflundra.

Hur kan jag undvika att mitt djur får stor leverflundra?

Följ de rekommendationer som finns gällande inköp/lån av livdjur. Smittan förekommer företrädesvis på blöta, vattensjuka marker där mellanvärden, dammsnäckan Galba truncatula, trivs. Smittan är ofta lokalt avgränsad i direkt anslutning till förekomst av vatten. Genom att undvika att beta marker där mellanvärden förekommer kan risken för smitta undvikas.

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa stor leverflundra? 

Ägg utsöndras i träcken med start ca 10-12 veckor efter det att djuret infekterats, men de kan INTE upptäckas i den vanliga grundanalysen då de är för tunga för att flyta upp i det mediet. Vid frågeställningen stor leverflundra krävs en tilläggsanalys som är anpassad för att få även de tunga äggen att flyta upp till ytan så att vi kan få fatt dem och kan titta på dem i mikroskop.

kollamasken Får & Get är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

kollamasken får & get
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr