Stor magmask

Haemoncus contortus

Vilka symptom kan alpackan få om det drabbas av stor magmask? 

Sjukdomstecknen står i proportion till infektionsgraden, man förväntar sig alltså kraftigare symptom ju fler parasiter djuret bär på. Låggradiga infektioner kan vara helt symptomfria medan kraftiga infektioner kan leda till plötslig död utan att djuret hunnit utveckla några sjukdomstecken som den som sköter djuren hinner uppfatta. 

Symptombilden domineras av blodbrist, brist på vissa blodproteiner (hypoalbuminemi), avmagring, slöhet/sömnighet och död. Djur av alla åldrar kan drabbas men känsligast är unga och dräktiga djur. Alpackor är anpassade för ett liv på hög höjd där syrespänningen är låg. Denna anpassning medför att det kan vara lurigt att se en tidig smitta och djuren kan bära på stora mängder innan de uppvisar symptom.

Vilka symptom kan alpackan få om det drabbas av stor magmask? 

Följ de rekommendationer som finns gällande inköp/lån av livdjur. Ta träckprov och se till att de är anpassade efter just din besättning. Se över betesplaneringen så att betet håller en bra hygien avseende förekomst av parasiter. 

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa stor magmask? 

Stora magmasken kan antingen ses i en grundanalys, i en odling eller i en PCR-analys. Odling och PCR-analysen är känsligare analysmetoder som man väljer till som tilläggsanalyser i de lägen extra noggrannhet är relevant, tex vid inköp av livdjur.  

kollamasken Kameldjur är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr