Det är dags för vårens träckprov!

PCR ersätter odling vid analys av både bandmask och stor blodmask.

Kattens spolmask

Toxocara cati

Vilka symptom kan katten få om det drabbas av kattens spolmask? 

Symptombilden står i proportion till infektionsgraden och det man kan se är vanligen nedsatt tillväxt, dålig pälskvalitet, svullen buk och problem från magtarmkanalen såsom lös avföring. Vid kraftig infektion hos kattungar kan mängden spolmaskar bli så stor att det blir stopp i tarmen vilket kan leda till att tarmen går sönder vilket kan leda till döden.

Smittvägar för kattens spolmask 

Kattungar smittas via mjölken när de diar under de första levnadsveckorna. Smittan kan även överföras till katten via konsumtion av infekterade gnagare eller infektiösa spolmaskägg direkt från omgivningen.

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa kattens spolmask? 

Ägg från T. cati kan påvisas i grundanalysen och de kan genom sitt utseende skiljas från ägg från kattens andra spolmask Toxascaris leonina. Hela maskar kan skickas in till laboratoriet för artbestämning.

kollamasken Smådjur är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

kollamasken smådjur
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr