Analysera näringsvärdet i djurens grovfoder >>

Kattens lungmask

Aelurostrongylus abstrusus

Vilka symptom kan katten få om det drabbas av kattens lungmask? 

Infektionen är, enligt litteraturen, i de flesta fall subklinisk vilket betyder att man inte ser några symptom. I de fall symptom uppkommer så består de av besvär från luftvägarna. Det är mer sannolikt att symptom uppkommer hos katter som är nedsatta av någon anledning exempelvis vid annan sjukdom samt hos vilda katter som lever i kolonier. Symptombilden kan då bestå av andningssvårigheter, hosta, missljud från luftvägarna, bukandning, nysningar och ökat tårflöde.  

Smittvägar för kattens lungmask 

Katter smittas när de konsumerar parasitens larver som återfinns i en smittad mellanvärd som kan vara olika sniglar men även dess slem. De kan även smittas genom att konsumera en så kallad transportvärd (parateniskt värddjur) vilket kan vara ett bytesdjur såsom gnagare, grodor eller fåglar.

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa kattens lungmask? 

Utsöndringen i träcken består av larver, inte ägg, vilket gör att det krävs en tilläggsanalys för att kunna påvisa smittan i ett träckprov.

Tilläggsanalysen kallar vi för ”lungmaskanalys” (Bearmanmetoden) och det är en analysmetod som är framtagen specifikt för att kunna påvisa just larver. Denna analys tar lite längre tid jämfört med en grundanalys eftersom vi behöver invänta att larverna kravlat dit vi vill ha dem. Vi sätter därför dessa analyser på eftermiddagen och analyserar dem dagen efter. Detta fenomen gör att vi inte kan sätta dem dag före helgdag utan i de fallen sparar vi dem över helgen och sätter dem nästkommande vardag.  

kollamasken Smådjur är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

kollamasken smådjur
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr