Stora magmasken

Haemoncus contortus

Vilka symptom kan getter få om det drabbas av stora magmasken? 

Sjukdomstecknen står i proportion till infektionsgraden, man förväntar sig alltså kraftigare symptom ju fler parasiter djuret bär på. Låggradiga infektioner kan vara helt symptomfria medan kraftiga infektioner kan leda till plötslig död utan att djuret hunnit utveckla några sjukdomstecken som den som sköter djuren hinner uppfatta. Symptombilden domineras av blodbrist, brist på vissa blodproteiner (hypoalbuminemi), avmagring, slöhet/sömnighet och död. Käftgropsödem kan förekomma men avsaknad av detta utesluter inte infektion. Käftgropsödem kan även uppkomma av annan orsak än infektion med stora magmasken.

Hur kan jag undvika att mina djur får stora magmasken? 

Följ de rekommendationer som finns gällande inköp/lån av livdjur. Ta träckprov och se till att de är anpassade efter just din besättning. Se över betesplaneringen så att betet håller en god hygienisk nivå avseende förekomst av parasiter.

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa stora magmasken? 

Ägg från stora magmasken kan dels ses i en grundanalys dels i en PCR-analys. PCR-analysen är känsligare vilket innebär att den kan påvisa förekomst av stora magmasken även i de fall där den totala äggutsöndringen är låg. PCR-analysen är därför en analys som man väljer i de lägen där extra noggrannheten är relevant, tex vid inköp av livdjur. 

kollamasken Får & Get är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

kollamasken får & get
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr