Det är dags för vårens träckprov!

PCR ersätter odling vid analys av både bandmask och stor blodmask.

Springmask

Passalurus ambiguus

Vilka symptom kan kaniner få om det drabbas av springmask? 

Anses vara i det närmaste helt oförmögen att framkalla sjukdom. Kaninen lever alltså i ett väl balanserat samspel (symbios) med sina springmaskar även i de fall de förekommer i stora mängder.

Springmasken hjälper kaninen med matspjälkningen och i formandet av avföringskulorna.

I de fall en kanin uppvisar tecken på sjukdom och springmask är påvisat i ett träckprov, så är det själva grundsjukdomen som utgör problemet, inte springmasken.

Hur kan Vidilab & kollamasken påvisa springmask? 

Ägg kan ses i grundanalysen men är att betrakta som ett bifynd som inte skall behandlas.

kollamasken Smådjur är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

kollamasken smådjur
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr