kollamasken får & get

415 kr

Avsett för analys av 1 samlingsprov från max tre individer

Artikelnr: km-9004-1 Kategori:

Beskrivning

kollamasken Får & Get är ett provtagningskit för maskkontroll på får & get.
Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

Lådan innehåller:

  • följesedel
  • instruktion
  • provtagningspåsar

I proven kontrolleras mängden av ägg från mag-tarmmask samt eventuella koccidier. Analysen ingår i priset.

Andra undersökningar som t.ex. Fasciola (stora leverflundran), lungmask, Giardia eller kryptosporidier kan begäras som tilläggsanalys. Dessa faktureras i efterhand.

Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls samma dag eller i enstaka fall dagen efter att analysen gjorts. Svar sker via e-post eller brev.

Kitet är avsett för ett samlingsprov innehållande träck från tre individer. Rekommendationen är att man ALLTID ska ta prov från minst sex djur för att få en rättvisande bild av parasitstatus i besättningen, man får då använda TVÅ kollamaskenlådor.

Vid färre djur än sex:
Ta prov från alla djur, dessa poolas sedan till ett eller två samlingsprov på laboratoriet.
OBS! Ett samlingsprov kan innehålla träck från max tre individer! Ta främst från de djur som uppvisar symtom (magerhet, blekhet, diarré, påse under hakan). Kom ihåg att alltid provta minst sex djur från varje betes- eller åldersgrupp i din besättning.

OBS! Blanda aldrig olika djurkategorier!
På labb separerar vi proverna om det är inskickat från t.ex. tackor och baggar och fakturerar för den extra analysen.
Detta för att kunna ge ett säkert provsvar.

Gård&Djurhälsan rekommenderar att cirka 10% av respektive betesgrupp bör undersökas och minst sex individer.

För kontroll av avmaskningseffekt vid inköp, isolering eller import, ange tydligt på följesedeln att det är en kontroll efter avmaskning samt avmaskningsdatum och vilket medel som använts. För att öka känsligheten rekommenderas att odling sätts vid 0 EPG på alla behandlingskontroller.
Om du vill kontrollera effekten av utförd behandling köper du två kollamaskenpaket och använder enligt följande:

Prov 1:
Tas i direkt anslutning till eventuell avmaskning.

Prov 2:
Tas 7-10 dagar efter utförd behandling.
Ange tydligt på följesedeln att det är kontroll efter avmaskning, samt avmaskningsdatum och preparat. För att öka känsligheten rekommenderas att odling sätts vid 0 EPG på alla behandlingskontroller.

Mer information

Vikt 0,05 kg