kollamasken får & get

490 kr

Avsett för analys av 1 samlingsprov från max tre individer

Beskrivning

kollamasken får & get är ett provtagningskit som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är på dina får eller getter vid ett tillfälle. 
Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

Kittet är avsett för ett samlingsprov innehållande träck från tre individer.
Rekommendationen är att man ALLTID ska ta prov från minst sex djur för att få en rättvisande bild av parasitstatus i besättningen, vi rekommenderar då kollamasken får & get x2 som du hittar här (Länk).

Lådan innehåller:

  • följesedel
  • instruktion
  • provtagningspåsar

I provet kontrolleras mängden av ägg från mag-tarmmask samt eventuella koccidier. Analysen ingår i priset.

Andra undersökningar som t.ex. PCR för stora magmasken (Haemonchus contortus), analys avseende stora resp. lilla leverflundran (Fasciola hepatica resp. Dicrocoelicum dentriticum), lungmask, Giardia eller kryptosporidier kan begäras som tilläggsanalyser. Dessa faktureras då i efterhand. Prislista för dessa analyser hittar du här. (Länk)

Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls samma dag eller i enstaka fall dagen efter att analysen gjorts. Svar sker via e-post eller brev.

OBS! Om du inte fått ditt preliminär- eller slutsvar inom tre dagar, tveka inte att kontakta laboratoriet på provsvar@vidilab.se och efterlys ditt svar! Titta gärna i din skräppost i fall mejlet från oss kan ha hamnat där.

 

Rekommendationen är att provta minst sex djur från varje betes- eller åldersgrupp i din besättning.
Därför har vi nu tagit fram kollamasken får & get x2 som du hittar här (Länk).

Gård&Djurhälsan rekommenderar att cirka 10% av respektive betesgrupp bör undersökas och minst sex individer.

Se tabellen:

 

OBS! Blanda aldrig olika åldersgrupper eller djurkategorier!
På labb separerar vi proverna om det är inskickat från t.ex. tackor, lamm, baggar och getter och fakturerar för den extra analysen.

Rådet är alltså att inte analysera träck från djur i olika ålderskategorier i samma analys, pga. att de drabbas olika av olika parasiter. Detta för att kunna ge ett säkert provsvar.

Träck från till exempel får och getter kan inte ingå i en och samma analys. Detta för att de drabbas av olika parasiter. Samla då träck från upp till 3 får till en grupp och träck från upptill 3 getter i en annan grupp som då ger 2 separata samlingsanalyser.

Vid färre djur än sex:
Ta prov från alla djur, dessa poolas sedan till ett eller två samlingsprov på laboratoriet.
OBS! Ett samlingsprov kan innehålla träck från max tre individer! Ta främst från de djur som uppvisar symtom (magerhet, blekhet, diarré, påse under hakan).

 

 

För kontroll av avmaskningseffekt vid inköp, isolering eller import, ange tydligt på följesedeln att det är en kontroll efter avmaskning samt avmaskningsdatum och vilket medel som använts. För att öka känsligheten rekommenderas att PCR sätts vid 0 EPG på alla behandlingskontroller.
Om du vill kontrollera effekten av utförd behandling köper du det antal kitt du behöver beroende på hur många individer som ska testas. Sedan använder du dessa kitt enligt följande:

Prov 1:
Tas i direkt anslutning till eventuell avmaskning.

Prov 2:
Tas 7-14 dagar efter utförd behandling.
Ange tydligt på följesedeln att det är kontroll efter avmaskning, samt avmaskningsdatum och preparat. Uppföljande prov för behandlingskontroll måste tas 7-14 dagar efter avmaskning; inte tidigare eftersom påvisade ägg då kan komma från maskar som ändå dött vid avmaskningstillfället, och inte senare eftersom äggen då kan härröra från maskar som plockats upp av fåret efter avmaskningen. För att öka känsligheten rekommenderas att odling sätts även vid “inga parasiter påvisade” på alla behandlingskontroller.

Ytterligare information

Vikt 0.050 kg

Därför ska du välja våra produkter.

Allt analysmaterial ingår

Snabba tester

Kvalitetssäkert resultat

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet får du ta del av erbjudanden och nyheter.

Integritetspolicy *

kollamasken får & get
kollamasken får & get
490 kr