kollamasken får & get

423 kr

Avsett för analys av 1 samlingsprov från max tre individer

Beskrivning

kollamasken Får & Get är ett provtagningskit för maskkontroll på får & get.
Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

Lådan innehåller:

  • följesedel
  • instruktion
  • provtagningspåsar

I provet kontrolleras mängden av ägg från mag-tarmmask samt eventuella koccidier. Analysen ingår i priset.

Andra undersökningar som t.ex. odling för stora magmasken (Haemonchus contortus), analys avseende stora resp. lilla leverflundran (Fasciola Hepatica resp. Dicrocoelicum Dentriticum), lungmask, Giardia eller kryptosporidier kan begäras som tilläggsanalyser. Dessa faktureras då i efterhand. Prislista för dessa analyser hittar du här. (Länk)

Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls samma dag eller i enstaka fall dagen efter att analysen gjorts. Svar sker via e-post eller brev.

Kitet är avsett för ett samlingsprov innehållande träck från tre individer. Rekommendationen är att man ALLTID ska ta prov från minst sex djur för att få en rättvisande bild av parasitstatus i besättningen, man får då använda TVÅ kollamaskenlådor.

Vid färre djur än sex:
Ta prov från alla djur, dessa poolas sedan till ett eller två samlingsprov på laboratoriet.
OBS! Ett samlingsprov kan innehålla träck från max tre individer! Ta främst från de djur som uppvisar symtom (magerhet, blekhet, diarré, påse under hakan). Kom ihåg att alltid provta minst sex djur från varje betes- eller åldersgrupp i din besättning.

OBS! Blanda aldrig olika djurkategorier!
På labb separerar vi proverna om det är inskickat från t.ex. tackor och baggar och fakturerar för den extra analysen.
Detta för att kunna ge ett säkert provsvar.

Gård&Djurhälsan rekommenderar att cirka 10% av respektive betesgrupp bör undersökas och minst sex individer.
För kontroll av avmaskningseffekt vid inköp, isolering eller import, ange tydligt på följesedeln att det är en kontroll efter avmaskning samt avmaskningsdatum och vilket medel som använts. För att öka känsligheten rekommenderas att odling sätts vid 0 EPG på alla behandlingskontroller.
Om du vill kontrollera effekten av utförd behandling köper du två kollamaskenpaket och använder enligt följande:

Prov 1:
Tas i direkt anslutning till eventuell avmaskning.

Prov 2:
Tas 10-14 dagar efter utförd behandling.
Ange tydligt på följesedeln att det är kontroll efter avmaskning, samt avmaskningsdatum och preparat. Uppföljande prov för behandlingskontroll måste tas 10-14 dagar efter avmaskning; inte tidigare eftersom påvisade ägg då kan komma från maskar som ändå dött vid avmaskningstillfället, och inte senare eftersom äggen då kan härröra från maskar som plockats upp av fåret efter avmaskningen. För att öka känsligheten rekommenderas att odling sätts även vid ”inga parasiter påvisade” på alla behandlingskontroller.

Mer information

Vikt 0.050 kg

Därför ska du välja våra produkter.

Allt analysmaterial ingår

Snabba tester

Kvalitetssäkert resultat

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa inte våra erbjudanden och nyheter.

kollamasken får & get
423 kr