Viktigt för provtagning kring påskhelgen: Laboratoriet är stängt röda dagar, tänk därför på att under vecka 14 posta ditt prov måndag och tisdag så de hinner komma till labbet innan påskhelgen.

kollamasken får & get x2

800 kr

Nyhet! Introduktionspris gäller till och med 28 februari.
Avsett för analys av 2 samlingsprov från max sex individer

Beskrivning

kollamasken Får & Get x2 är ett provtagningskit för maskkontroll på får eller get.
Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

Kittet är avsett för två samlingsprov innehållande träck från sex individer. Det vill säga att ett samlingsprov innehåller träck från tre individer.

Lådan innehåller:

  • följesedel
  • instruktion
  • provtagningspåsar

I provet kontrolleras mängden av ägg från mag-tarmmask samt eventuella koccidier. 2st samlingsanalyser ingår i priset.

Andra undersökningar som t.ex. PCR för stora magmasken (Haemonchus contortus), analys avseende stora resp. lilla leverflundran (Fasciola hepatica resp. Dicrocoelicum dentriticum), lungmask, Giardia eller kryptosporidier kan begäras som tilläggsanalyser. Dessa faktureras då i efterhand. Prislista för dessa analyser hittar du här. (Länk)

Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls samma dag eller i enstaka fall dagen efter att analysen gjorts. Svar sker via e-post eller brev.

OBS! Om du inte fått ditt preliminär- eller slutsvar inom tre dagar, tveka inte att kontakta laboratoriet på provsvar@vidilab.se och efterlys ditt svar! Titta gärna i din skräppost i fall mejlet från oss kan ha hamnat där.

 

Rekommendationen är att provta minst sex djur från varje betes- eller åldersgrupp i din besättning.

Gård&Djurhälsan rekommenderar att cirka 10% av respektive betesgrupp bör undersökas och minst sex individer.

Se tabellen:

 

OBS! Blanda aldrig olika åldersgrupper eller djurkategorier!
På labb separerar vi proverna om det är inskickat från t.ex. tackor, lamm och baggar och fakturerar för den extra analysen.

Rådet är alltså att inte analysera träck från djur i olika ålderskategorier i samma analys, pga. att de drabbas olika av olika parasiter. Detta för att kunna ge ett säkert provsvar.

Vid färre djur än sex:
Har du 3 eller färre djur du önskar provta, använd då kollamasken Får&Get avsedd för 1 samlingsprov för max 3 individ. Detta kitt hittar du här: https://kollamasken.nu/butik/kollamasken-far-get/

 

 

För kontroll av avmaskningseffekt vid inköp, isolering eller import, ange tydligt på följesedeln att det är en kontroll efter avmaskning samt avmaskningsdatum och vilket medel som använts. För att öka känsligheten rekommenderas att PCR sätts vid 0 EPG på alla behandlingskontroller.
Om du vill kontrollera effekten av utförd behandling köper du det antal kitt du behöver beroende på hur många individer som ska testas. Sedan använder du dessa kitt enligt följande:

Prov 1:
Tas i direkt anslutning till eventuell avmaskning.

Prov 2:
Tas 7-14 dagar efter utförd behandling.
Ange tydligt på följesedeln att det är kontroll efter avmaskning, samt avmaskningsdatum och preparat. Uppföljande prov för behandlingskontroll måste tas 7-14 dagar efter avmaskning; inte tidigare eftersom påvisade ägg då kan komma från maskar som ändå dött vid avmaskningstillfället, och inte senare eftersom äggen då kan härröra från maskar som plockats upp av fåret efter avmaskningen. För att öka känsligheten rekommenderas att odling sätts även vid ”inga parasiter påvisade” på alla behandlingskontroller.

Därför ska du välja våra produkter.

Allt analysmaterial ingår

Snabba tester

Kvalitetssäkert resultat

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa inte våra erbjudanden och nyheter.

Integritetspolicy *

kollamasken får & get x2
800 kr