Analysera näringsvärdet i djurens grovfoder >>

Bandmask

Anoplocephala perfoliata & Paranoplocephala mamillana

Hästens vanligaste bandmask Anoplocephala perfoliata förekommer relativt frekvent medan Paranoplocephala mamillana, som upptäcktes först 2020 har en okänd prevalens. I de flesta fall ställer bandmask inte till med så mycket bekymmer för hästarna, men det är en dosfråga.

P. mamillana är i det närmaste helt apatogen, vilket innebär att den inte är nämnvärt sjukdomsframkallande.

En svensk studie av Back H. et. al (2013), som Vidilab varit med och delfinansierat, visade att hästar som är infekterade med bandmask (A. perfoliata) löper en ökad risk att drabbas av kolik.

I en studie utförd av Kjear et. al (2007) på 87 hästar i Danmark, kunde de konstatera att sensitiviteten (känsligheten att hitta en smittad häst) i deras semikvantitativa bandmaskanalys med centrifugering/flotation hade en sensitivitet på 46 %, men att känsligheten ökade till 89 % på hästar infekterade med >20 stycken bandmaskar av A. perfoliata.

Proglottider av bandmasken P. mamillana

¹ Kjaer L. N., Lungholt M. M., Nielsen M. K., Olsen S. N. och Maddox-Hytteln C. Interpretation of serum antibody response to Anoplocephala perfoliata in relation to parasite burden and faecal egg count.
Equine veterinary Journal (2007) 39 (6) 529-533.

² Back H., Nyman A., Osterman Lind E. The association between Anoplocephala perfoliata and colic in Swedish horses – A case control study. Veterinary  Parasitology (2013) 197 (3-4) 580-585.

Vidilabs grundare, Bitte Ljungström, genomförde en av världens största undersökningar på hästar 1992-93 i Linköping. Det visade sig att bandmasken fanns hos 65% av hästarna. Bitte ringde upp samtliga hästägare och kunde konstatera att ingen av de undersökta hästarna hade avlivats p.g.a. problem som kunde kopplas till förekomsten av bandmask.

kollamasken Häst är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.

Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

kollamasken häst + bandmask
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr