Analysera näringsvärdet i djurens grovfoder >>

Vilken eller vilka analyser ska jag välja?

De olika analyser som du kan välja med kollamasken Häst

Kod 501
Grundanalys, den vanliga rutinkontrollen på den enskilda hästen. Påvisar förekomst av de flesta mag-tarmparasiter. Ger ett EPG-tal (ägg per gram) som är avgörande för att veta om avmaskning är nödvändig.

Kod 524
PCR för påvisande av DNA från bandmask, kvalitativ analys.

Kod 502
Odling för att påvisa förekomst av stora blodmasken. Det går inte att skilja ägg från stora- respektive små blodmaskar åt i kod 501. Om man får ett så lågt EPG-tal att man inte behöver avmaska är det extra viktigt att ta reda på om det finns förekomst av stora blodmasken eftersom den är betydligt  farligare än lilla blodmasken. Eftersom en häst med väldigt lågt EPG-tal ändå kan bära på stor blodmask har vi en produkt, kollamasken odling för 1 häst eller kollamasken samlingsodling för 2-5 hästar,  som inkluderar enbart odling.  Samlingsodling rekommenderas endast på hästar som stadigvarande delar hage. Var tydlig med att ange om du vill ha individuell eller samlingsodling.

Kod 502S
Samlingsodling för påvisande av förekomst av stor blodmask i grupp om max 5 hästar. Samlingsodling rekommenderas endast på hästar som stadigvarande delar hage. Var tydlig med att begära individuell odling (kod 502) om du vill ha det!

Kod 505
Påvisar förekomst av lungmask. Vid hosta på importerade hästar och/eller hästar som delar betesmark med åsnor.

EPG-tal

Upp till 100 EPG = väldigt lite
Mer än 100, upp till 200 EPG = lite
Mer än 200, upp till 500 EPG = måttligt
Mer än 500, upp till 1000 EPG = mycket
Mer än 1000 EPG = väldigt mycket

EPG = Ägg per gram träck

Observera! Endast för friska hästar, provsvar från sjuka hästar måste diskuteras med kunnig veterinär!

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr