Analysera näringsvärdet i djurens grovfoder >>

Varför skall man odla för stor blodmask?

Stora blodmaskens (Strongylus vulgaris) larver uppehåller sig i de blodkärl som försörjer hästens mage och tarm. Deras närvaro kan ställa till med stora problem genom att de orsakar inflammation och irritation vilket i förlängningen kan leda till att blodförsörjningen till tarmen påverkas. Om blodförsörjningen till en vävnad upphör helt så dör vävnaden. Att larverna lämnar tarmen och tar sig till blodkärl, där de orsakar skada, är anledningen till att den stora blodmasken är hästens farligaste parasit.

Odling gör det möjligt att skilja på ägg från liten och stor blodmask

Det går inte att skilja äggen från blodmaskarna, de ser likadana ut. För att skilja på arterna så behöver man odla (kläcka äggen). Odlingen innebär att äggen förvaras varmt och fuktigt, när äggen kläckt och larverna krypit ut så samlas de upp och artbestäms i mikroskop.

Observera!
Det tar 5,5-7 månader för en stor blodmask att bli könsmogen och börja producera ägg. För att vi skall kunna hitta ägg i träcken måste det alltså finnas könsmogna maskar i hästens tarm. Tas provet tidigare än så finns det risk att vi får ett falskt negativt resultat. Dvs det kan finnas larver i hästen, men inga ägg i träcken.

Alla hästar skall kontrolleras avseende förekomst av stor blodmask på våren, oavsett EPG-värde i grundanalysen. När vi svarar ut “parasiter ej påvisade” betyder inte att hästen är fri från parasiter utan att den i praktiken utsöndrar 0-29 EPG.
När du som kund fyller i rutan att du vill ha en odling satt kommer odling alltså att sättas oavsett EPG.

Odling medför en extra kostnad (se aktuell prislista) som faktureras i efterhand. Fakturan skickas per post när odlingen är satt. Ett preliminärsvar skickas alltid ut samma dag vi fått ditt prov till laboratoriet. Om odling är satt får du det slutgiltiga svaret efter två veckor, när odlingen är avläst. Svaren kan se ganska lika ut men på det första står det “Delrapport-slutgiltig rapport väntas” och på nästa svar står det “Slutgiltig rapport” och där är odlingsresultatet ifyllt.

Vi rekommenderar alltid individuella odlingar på alla hästar. I undantagsfall kan vi erbjuda samlingsodling, men konsultera då gärna en veterinär innan för att kontroller så att detta förfarande är lämpligt i den aktuella besättningen. Risken finns annars att en analys som inte ger efterfrågade svar beställs i onödan.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr