Analysera näringsvärdet i djurens grovfoder >>

Om träckprovstagning och avmaskning på vintern

Vad säger resultatet? Betyder det att jag behöver avmaska mina hästar?

Vuxna hästar mår normalt bäst av att slippa avmaskning under vinterhalvåret

Lilla blodmaskens larver går i inhibition under vintern, dvs. de stannar i sin utveckling i väntan på våren. För att parasiten ska kunna föröka sig måste parasitäggen få komma i omlopp i naturen. Vid minusgrader är förutsättningarna sämre,  vilket gör att maskarna inte ”vill” slösa energi och producera ägg i onödan.

Avmaskning vintertid kan störa de inhiberade larverna och leda till ett massutträde av larver från slemhinnan ut i tarmen. Massutträde är, tacksamt nog ovanligt, men det är ett mycket allvarligt tillstånd som kan vara direkt livshotande och därför avråder man generellt från avmaskning vintertid. Kombinationen av en naturligt låg äggutsöndring samt att man generellt avråder från avmaskning gör vintern till en mindre lämplig tidpunkt för träckprovtagning. Man kan lugnt vänta tills det blivit ljusare och varmare ute så att provtagning och eventuell avmaskning görs så nära betessläpp som möjligt. En riktlinje är att ta träckprov när björkarna börjar sätta sina första blad på våren. 

Träckprover är i första hand för att övervaka friska hästar och hålla nere smittrycket ut på markerna. Om hästen behöver avmaskas eller inte beror inte enbart på EPG-talet utan måste läggas samman med hästens ålder, typ av hage, årstid, antal och ålder på hagkompisar, tidigare provresultat, parasitfynd och eventuellt andra faktorer.

För en sjuk häst tolkas inte provsvaret på samma sätt som för en frisk häst. En häst som mår dåligt där veterinären misstänker parasiter kan ha låga värden på provet eftersom en del maskar endast påverkar hästen i tidig utveckling där de ännu inte urskiljer ägg.

Träckprovet är ett sätt för veterinären att ställa diagnos och därmed avgöra om hästen behöver avmaskas. Andra sätt är att mask hittas i träcken (dessa går att skicka in utan kostnad för artbestämning till Vidilab) eller att hästen uppvisar symptom.

Det är mycket viktigt att du har en parasitkunnig veterinär som hjälper dig att tolka provsvaret.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr