Analysera näringsvärdet i djurens grovfoder >>

Metoder för att påvisa stora magmasken

PCR för påvisande av stora magmasken

Haemoncus, stora magmasken, är fårens mest sjukdomsframkallande parasit och Vidilab är världsunika eftersom diagnosticering av Haemonchus samt flera andra arter kan ske morfologiskt redan på äggnivå. Vidilab har vidareutvecklat diagnosticeringen och kan nu erbjuda PCR-analys för påvisande av DNA från Haemonchus.

Analysmetoden (PCR) är ett alternativ till odling för att påvisa förekomst av stora magmasken, om så önskas. Analysen utförs endast då ägg inte kunnat påvisats i grundanalysen. Vid odling kan ev ägg i träcken som inte påvisats i grundanalysen kläckas till larver, medan man vid PCR-analys kan detektera DNA från enstaka ägg. På så sätt kan man fånga upp smitta även om djuren har en så låggradig infektion att den inte detekteras i grundanalysen.

Genom att i stället för odling erbjuda PCR-teknik minskar svarstiden till 2-7 dagar.
Om du som kund önskar en PCR-analys istället för en odling så kan detta skrivas i fältet “meddelande till laboratoriet” och då ange Kod 121. Priset för PCR-analysen hittar du i vår prislista här. (Klickbar länk)

Larvodling för påvisande av stora magmasken

Odling för påvisande av Haemonchus (stora magmasken) är en en tilläggsanalys. Analysen kommer att kunna begäras på följesedeln för medlemmar i Gård och Djurhälsan Får liksom analys av leverflundra, lungmask samt giardia. Analyserna debiteras enligt Vidilabs ordinarie prislista med 10 % rabatt för medlemmar i GoD. Även övriga kunder kan begära tilläggsanalyser på följesedeln och dessa faktureras då i efterhand.

I grundanalysen räknas äggen vilket ger en bild av hur mycket parasiter djuret belastas med. Den lägsta detektionsgränsen är 50 EPG (ägg per gram träck). I en odling används en större mängd material (träck) vilket gör att en smitta kan fångas upp även hos de djur som har en låg äggutsöndring. Odling för påvisande av Haemonchus (stora magmasken) rekommenderas  vid uppföljande kontroller efter avmaskning samt vid livdjursköp. Odlingen är då ett sätt att öka känsligheten att hitta stora magmasken.

Svårbedömda ägg förekommer ibland i grundanalysen. Detta kan till exempel bero på att äggen har börjat utvecklas till larver. Laboratoriet kan då besluta att att odling ska sättas, på laboratoriets bekostnad, i dessa fall meddelat kunden i det preliminära analyssvaret. lar detta i svaret till kunden.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr