Analysera näringsvärdet i djurens grovfoder >>

Kan jag ta samlingsprov på mina hästar?

Vi rekommenderar generellt sett inte samlingsprov avseende grundanalysen eftersom EPG-värdet kan skilja sig väldigt mycket mellan individer, även då de går i samma hage. Det är endast i undantagsfall det ger användbar information.

Samlingsprov endast efter konsultation

För att undvika att våra kunder beställer och bekostar analyser som de inte har någon nytta av tillhandahåller vi endast denna analys efter konsultation.

Odling avseende förekomst av stor blodmask går bra att göra som samlingsanalys då det är en kvalitativ undersökning och bara ger ett finns/finns ej resultat. Samlingsanalyser har generellt sett en lägre känslighet. Samlingsanalyser lämpar sig endast i grupper med hästar som stadigvarande delar samma hagar/betesmarker. Kontakta oss gärna innan du skickar in dina prover för att se om samlingsprov kan vara lämpligt i just din situation.

I ett samlingsprov för odling kan prov från maximalt fem individer ingå.  Svaret avslöjar inte vilken eller vilka hästar som faktiskt utsöndrar ägg. För att få ett svar för varje enskild häst krävs individuella analyser. Vid en samlingsanalys tas lika delar träck från de ingående individerna och blandas. Individuella prover ger alltid en högre känslighet jämfört med samlingsprov eftersom hela provmängden då kommer från samma häst och inte späds ut.

Ta 2-3 träckbollar från varje individ och förpacka i separata påsar. Dock MÅSTE alla påsar som ska ingå i samma samlingsanalys komma in i en och samma förpackning. Detta för att labbet ska kunna säkerställa att individer som ska ingå i gruppen följs åt. Likaså säkerställer vi att vi ska kunna ta ut samma mängd material från varje häst.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr