kollamasken

Konceptet “kollamasken” togs fram 2005 av Vidilab efter att man känt att efterfrågan fanns framförallt hos hästägare. Tanken är att förenkla så mycket som möjligt för djurägarna när de vill undersöka parasitstatus hos sin djur. Den första produkten vi lanserade var kollamasken häst och som nummer två kom kollamasken smådjur. Sedan dess har vi även lanserat kollamasken trikin, får & get, nöt, fyra- och tiopack av kollamasken häst samt produkterna kollaeffekten och kollabetet. Dessutom finns kollamasken för en häst där odling, bandmask eller båda ingår i priset..

De stora fördelarna med provtagningskiten är att allt är betalt i förväg (inklusive analysen), allt finns i lådan (eller kuvertet) och svaret kommer snabbt. Alla våra provtagningskit skickas in till oss med vanlig post.

kollamasken häst för 1 häst

kollamaskenlådan är avsedd för EN häst. kollamasken häst är ett smidigt kit för träckprovtagning med allt hästägaren behöver för säker och snabb kontroll av parasitstatus. Användning av kollamasken häst gör att man lätt kan undvika onödig avmaskning. Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls senast dagen efter att lådan kommit in till laboratoriet.

Gå in på www.vidilab.se eller ring Vidilab (0171-44 12 60) för vidare information om samlingsprov eller information om provtagning av flera hästar.

kollamaskenhäst-lådan innehåller: Provtagningspåse, engångshandskar, följesedel och en broschyr med information om hur du ska ta ditt prov för att få bästa möjliga säkerhet på analysen.

kollamaskenhäst + odling

Utöver den vanliga analysen ingår även odling för uteslutande av Strongylus vulgaris (stor blodmask). OBS! Odling sätts även vid 0 EPG!

kollamaskenhäst + bandmask

Utöver den vanliga analysen ingår även bandmaskanalys vilket är en säkrare metod för att upptäcka om hästen bär på bandmask.

kollamaskenhäst + odling och bandmask

Utöver den vanliga analysen ingår  odling för uteslutande av Strongylus vulgaris (stor blodmask) samt analys avseende bandmaskägg. OBS! Odling sätts även vid 0 EPG!

För information om hästens parasiter se vidilab.se

kollamasken häst 4- och 10-pack

Då vi sett att efterfrågan finns har vi nu även tagit fram ett 4- och ett 10-pack. Provtagningskiten fungerar precis som kollamaskenlådan. Viktigt är att proven läggs i varsin påse. Markera tydligt på följesedeln om du vill att vi grupperar hästarna på något särskilt sätt.

Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls senast dagen efter att lådan kommit in till laboratoriet.
Användning av kollamasken häst 4- och 10-pack gör att man lätt kan undvika onödig avmaskning.

kollamasken häst 4- och 10-pack innehåller: Provtagningspåsar (4 respektive 10 stycken), engångshandskar, följesedel och en broschyr med information om hur du ska ta ditt prov för att få bästa möjliga säkerhet på analysen.

kollaeffekten

På grund av den ökande resistensproblematiken kan det vara nödvändigt att ta uppföljande prover efter avmaskning med vissa avmaskningspreparat. Därför har kollamasken tagit fram kollaeffekten, ett provtagningskit för uppföljning av behandlingseffekten. Förutsättningen för användandet är att träckprov analyserats i direkt anslutning till utförd avmaskning och att resultatet av det första provet anges på följesedeln. Det uppföljande provet ska tas 10-14 dagar efter utförd avmaskning för att man ska kunna räkna ut reduktionen av parasiterna och därmed avgöra om preparatet haft fullgod effekt.

Innehåller provtagningspåse och följesedel.

kollamasken smådjur

kollamaskensmådjur är ett smidigt kit för träckprovtagning med allt djurägaren behöver för en säker och snabb kontroll av parasitstatus. Användning av kollamasken smådjur gör att man lätt kan undvika onödig avmaskning.

Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls senast dagen efter att lådan kommit in till laboratoriet.

kollamaskensmådjur-lådan innehåller: Provtagningsbehållare, spatel, engångshandskar och följesedel. I den medföljande broschyren finns provtagningsinstruktioner och lite tips och råd om parasiter på smådjur.

kollamasken trikin

kollamasken trikin är ett smidigt provtagningskit med allt jägaren behöver för att skicka in kött för trikintest. Kuvertet är frankerat och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls samma dag eller i enstaka fall dagen efter att analysen gjorts.

På grund av ökad provingång gör vi nu proverna så snabbt vi får in fulla provomgångar.

Svar lämnas via e-post eller post.

kollamasken trikin är ett kuvert som innehåller: följesedel och blixtlåspåse (att lägga provet i).

kollamasken får & get

kollamasken är ett provtagningskit för maskkontroll på får och get innehållande: följesedel, instruktion och provtagningspåsar. Kitet är avsett för ett samlingsprov innehållande träck från tre individer.
I proven kontrolleras mängden av ägg från mag-tarmmask samt eventuella koccidier. Analysen ingår i priset.
Andra undersökningar som t.ex. Fasciola (stora leverflundran), lungmask, Giardia eller kryptosporidier kan begäras som tilläggsanalys och faktureras då i efterhand.
Svar sker vid e-post, fax eller brev.
Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls samma dag eller i enstaka fall dagen efter att analysen gjorts.

OBS! För att ni ska få ett sammanhållet provsvar vid köp av fler samlingsprov är det bra om ni skickar proverna i samma försändelse OM ni tänker ta fler samlingsprov vid samma tillfälle. Posta då alla provpåsarna i en av lådorna (eller så många lådor som behövs). Naturligtvis går det att spara lådor om ni vill använda proverna vid olika tillfällen.

Gård&Djurhälsan rekommenderar att cirka 10% av betesgruppen bör undersökas och minst sex individer.

För kontroll av avmaskningseffekt vid inköp, isolering eller import, ange tydligt på följesedeln att det är en kontroll efter avmaskning samt avmaskningsdatum och vilket medel som använts. För att öka känsligheten sätts alltid odling vid 0 EPG på alla behandlingskontroller. Odlingen ingår i priset.

kollamasken nöt

kollamasken nöt är ett provtagningskit för maskkontroll på nötkreatur innehållande: följesedel, instruktion och provtagningspåsar. Kitet är avsett för ett samlingsprov innehållande träck från tre individer.

I proven kontrolleras mängden av ägg från mag-tarmmask samt eventuella koccidier.
Analysen ingår i priset.
Andra undersökningar som t.ex. Fasciola (stora leverflundran), lungmask, Giardia
eller kryptosporidier kan begäras som tilläggsanalys och faktureras då i efterhand.
Svar sker vid e-post eller brev.

Vidilab

Analyserna i kollamasken utförs av Vidilab – idag Sveriges ledande laboratorium för parasitologisk diagnostik av träckprov från alla djurslag. På labbet finns mer än 70 års erfarenhet av laboratoriearbete samlat. Laboratoriet besitter internationellt högt stående kompetens inom veterinärmedicinsk parasitologi omfattande många djurslag och är löpande engagerad i flera nationella och internationella forskningsprojekt.Laboratoriet är sedan 2007 ackrediterat enligt ISO 15189.

www.vidilab.se

Har du frågor?

Vi svarar gärna på dina frågor, ta kontakt med oss ​​i dag.

0